Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSR.271.53.2023 Rozbiórka wraz z uprzątnięciem terenu dwóch wolnostojących parterowych budynków nr 4 i nr 5, znajdujących się na działce o nr ew. 261/3 obr. 22 przy ul. Lipowej 53/55 w Pruszkowie

Referat ds. zamówień publicznych.
Gmina Miasto Pruszków
Deadlines:
Published : 22-11-2023 15:57:00
Placing offers : 07-12-2023 09:00:00
Offers opening : 07-12-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WSR.271.53.2023 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.27 2023-11-22 15:57:00 Proceeding
WSR.271.53.2023 - SWZ z załącznikami.zip zip 625.71 2023-11-22 15:57:00 Proceeding
WSR.271.53.2023 - załącznik nr 8 - dokumentacja.zip zip 23266.14 2023-11-22 15:57:00 Proceeding
WSR.271.4.53.2023 (282) - pytania oraz udzielone odpowiedzi.pdf pdf 167.83 2023-11-27 12:08:24 Public message
WSR.271.4.53.2023 (283) - pytania oraz udzielone odpowiedzi.zip zip 304.45 2023-11-29 13:01:37 Public message
WSR.271.53.2023 - informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 112.54 2023-12-07 11:21:15 Public message
WSR.271.5.53.2023 - informacja o wyborze oferty - BIP.pdf pdf 136.52 2023-12-13 15:17:25 Public message
WSR.271.4.53.2023 (312) - powtorzenie czynności wyboru ofert.pdf pdf 101.33 2023-12-13 15:58:27 Public message
WSR.271.5.53.2023 - informacja o wyborze oferty II - BIP.pdf pdf 136.8 2023-12-13 16:03:50 Public message

Announcements

2023-12-13 16:03 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.5.53.2023 - informacja o wyborze ofert
/po unieważnieniu pierwszego wyboru najkorzystniejszej oferty/

WSR.271.5.53.2023 - [...].pdf

2023-12-13 15:58 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.53.2023 (312) - powtórzenie czynności wyboru ofert.

WSR.271.4.53.2023 (3 [...].pdf

2023-12-13 15:17 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.5.53.2023 - informacja o wyborze oferty.

WSR.271.5.53.2023 - [...].pdf

2023-12-07 11:21 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.53.2023 - informacja z otwarcia ofert.

WSR.271.53.2023 - in [...].pdf

2023-12-07 09:22 Referat ds. zamówień publicznych.. Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 1605 ze zmianami), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 200 000,00 zł brutto.
2023-12-07 09:00 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2023-11-29 13:01 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.53.2023 (283) - pytania oraz udzielone odpowiedzi.

WSR.271.4.53.2023 (2 [...].zip

2023-11-27 12:08 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.53.2023 (282) - pytania oraz udzielone odpowiedzi.

WSR.271.4.53.2023 (2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 785