Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZD.272.16.2023.MW Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych

Marzena Wieczorek
Powiat Gryfiński Department: Wydział Zarządzania Drogami
Deadlines:
Published : 22-11-2023 11:07:00
Placing offers : 07-12-2023 10:00:00
Offers opening : 07-12-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalaczniki 8_10a Mieszka I M_ce.7z 7z 2262.91 2023-11-22 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy.doc doc 68 2023-11-22 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc doc 43 2023-11-22 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.doc doc 39.5 2023-11-22 11:07:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 do SWZ oswiadczenie o spełnieniu warunkow i niepodleganiu wykluczenia.doc doc 122.8 2023-11-22 11:07:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 do SWZ Oswiadczenie grupa kapitałowa.doc doc 66 2023-11-22 11:07:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 do SWZ wzor zobowiazania.rtf rtf 116.71 2023-11-22 11:07:00 Proceeding
zalacznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy.doc doc 280 2023-11-22 11:07:00 Proceeding
Zalaczniki 8_10b Żabnica.7z 7z 6378.55 2023-11-22 11:07:00 Proceeding
Zalaczniki 8_11c Dworcowa Chojna.7z 7z 55094.94 2023-11-22 11:07:00 Proceeding
SWZ.docx docx 165.88 2023-11-22 11:07:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.62 2023-11-22 11:07:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.36 2023-11-23 10:10:07 Public message
Modyfikacje 1.pdf pdf 610.55 2023-11-27 14:41:22 Public message
odpowiedzi na pytania i modyfikacje 2.pdf pdf 602.71 2023-12-01 09:23:00 Public message
Zalacznik nr 10 b TER_Żabnica_4.xlsx xlsx 28.36 2023-12-01 09:23:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 657.59 2023-12-07 10:44:27 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 66.98 2023-12-14 10:44:07 Public message

Announcements

2023-12-14 10:44 Marzena Wieczorek W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-12-07 10:44 Marzena Wieczorek W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-07 10:00 Buyer message Działając na postawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 5 000 000,00 zł brutto.
2023-12-01 09:23 Marzena Wieczorek W załączeniu odpowiedzi na pytania i modyfikacje 2.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zalacznik nr 10 b TE [...].xlsx

2023-11-27 14:41 Marzena Wieczorek W załączeniu modyfikacje 1.

Modyfikacje 1.pdf

2023-11-23 10:10 Marzena Wieczorek W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 458