Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DS/ZP08/2023 Dostawa namiotu i rzutnika sferycznego do Toruń Space Labs

Grzegorz Rogalewicz
Urbitor Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 22-11-2023 19:50:00
Placing offers : 05-12-2023 10:00:00
Offers opening : 05-12-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

I. Prosimy o zapoznanie się z pełną dokumentacją postępowania zawartą w załącznikach, w tym ze wzorem umowy określającym m.in. warunki dostawy, gwarancji oraz kary umowne.

II. Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem niniejszej platformy, a nie poczty elektronicznej. Szczegółowe zasady komunikacji określa rozdział XII SWZ.

III. Oferta musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   Szczegółowe wymogi w tym zakresie zawiera rozdział XV SWZ


IV. Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert dla Wykonawców. 

V. Prośby o wsparcie techniczne związane z procesem złożenia oferty prosimy kierować do Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu - namiot i rzutnik Urbitor.pdf pdf 164.83 2023-11-22 19:50:00 Proceeding
SWZ - namiot i rzutnik Urbitor.pdf pdf 482.54 2023-11-22 19:50:00 Proceeding
załączniki do SWZ - namiot i rzutnik Urbitor.zip zip 1396.9 2023-11-22 19:50:00 Proceeding
zmiana opisu dla części nr 1 - namiot i rzutnik Urbitor (23.11.2023).pdf pdf 166.18 2023-11-23 15:11:23 Public message
wyjaśnienia i zmiany - namiot i rzutnik Urbitor (29.11.2023).pdf pdf 178.54 2023-11-29 17:19:33 Public message
ogłoszenie o zmianie - namiot i rzutnik Urbitor (29.11.2023).pdf pdf 35.73 2023-11-29 17:19:33 Public message
informacja z otwarcia ofert - namiot i rzutnik Urbitor (5.12.2023).pdf pdf 212.09 2023-12-05 11:59:27 Public message
wybór (część nr 1) - namiot i rzutnik Urbitor (14.12.2023).pdf pdf 219.94 2023-12-14 15:39:21 Public message
wybór (część nr 2) - namiot i rzutnik Urbitor (18.12.2023).pdf pdf 217.77 2023-12-18 16:06:32 Public message

Announcements

2023-12-18 16:06 Grzegorz Rogalewicz Zamawiający przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2

wybór (część nr 2) - [...].pdf

2023-12-14 15:39 Grzegorz Rogalewicz Zamawiający przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1

wybór (część nr 1) - [...].pdf

2023-12-05 11:59 Grzegorz Rogalewicz Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-05 10:00 Buyer message Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:
część nr 1 - 320 000 zł
część nr 2 - 620 000 zł
łącznie 940 000 zł
2023-11-29 17:19 Grzegorz Rogalewicz Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany specyfikacji warunków zamówienia, w tym zmianę terminu składania ofert.

wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-11-23 15:11 Grzegorz Rogalewicz Zamawiający informuje o zmianie opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia

zmiana opisu dla czę [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 545