Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/108/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 108/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 16-11-2023 15:35:00
Placing offers : 28-11-2023 11:00:00
Offers opening : 28-11-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.

1)     Gmina Dąbrówka

NIP: 125-133-47-85

Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka

2)     Gminne Centrum Kultury

NIP: 125-119-92-87

Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka

3)     Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

NIP: 113-000-67-92

Adres: al. gen. A. Chruściela "MONTERA"105 00-910 Warszawa

4)     Gmina Opatów

NIP: 574-205-53-41

Adres: ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów

5)     Ochotnicza Straż Pożarna w Iwanowicach Małych

NIP: 574-174-80-13

Adres: ul. Długa 10, 42-152 Opatów, Iwanowice Małe

6)     Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowiecku

NIP: 574-154-07-61

Adres: ul. Mikołaja z Wilkowiecka 8, 42-152 Opatów, Wilkowiecko

7)     Ochotnicza Straż Pożarna w Zwierzyńcu Pierwszym

NIP: 574-180-59-81

Adres: ul. Jasna 1, 42-152 Opatów, Zwierzyniec Pierwszy

8)     Ochotnicza Straż Pożarna w Iwanowicach Dużych

NIP: 574-175-00-79

Adres: ul. Częstochowska 48, 42-152 Opatów, Iwanowice Duże

9)     Ochotnicza Straż Pożarna w Złochowicach

NIP: 574-174-22-69

Adres: ul. Długa 2, 42-152 Opatów, Złochowice

10)  Ochotnicza Straż Pożarna w Waleńczowie

NIP: 574-175-61-71

Adres: Waleńczów ul. Szkolna 1, 42-152 Opatów

11)  Ochotnicza Straż Pożarna w Opatowie

NIP: 574-156-70-62

Adres: ul. T. Kościuszki 80, 42-152 Opatów

12)  Gmina Żarnów

NIP: 768-171-78-07

Adres: ul.Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów

13)  Powiat Rawski

NIP: 835-160-65-19

Adres: Plac Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

14)  Gmina Chociwel

NIP: 854-223-09-53

Adres: ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel

15)  Gmina Zblewo

NIP: 592-120-25-86

Adres: ul. Główna 40, 83-210 Zblewo

16)  Gmina Drwinia

NIP: 683-171-84-53

Adres: Drwinia 57, 32-709 Drwinia

17)  Powiat Dębicki

NIP: 872-212-88-19

Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica

18)  Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

NIP: 872-172-68-14

Adres: ul. Cmentarna 20, 39-200 Dębica

19)  Gmina Borzechów

NIP: 713-288-68-20

Adres: Borzechów 1, 24-224 Borzechów

20)  Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczydole - Dobrowoli

NIP: 713-297-95-91

Adres: Dobrowola 31, 24-224 Borzechów

21)  Ochotnicza Straż Pożarna w Łopienniku

NIP: 713-297-95-62

Adres: Łopiennik 127, 24-224 Borzechów

22)  Ochotnicza Straż Pożarna w Kolonii Borzechów

NIP: 713-269-68-12

Adres: Borzechów Kolonia 101, 24-224 Borzechów

23)  Ochotnicza Straż Pożarna w Borzechowie

NIP: 713-279-28-81

Adres: Borzechów 1, 24-224 Borzechów

24)  Gmina Tuczna

NIP: 537-234-01-37

Adres: Tuczna 191 a, 21-523 Tuczna

25)  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

NIP: 118-005-97-44

Adres: ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa

26)  Gmina Żyrzyn

NIP: 716-268-98-05

Adres: ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

  • Zadawania pytań do SWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  •  tel. 22 101 02 02
  •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:108:2023.pdf pdf 578.17 2023-11-16 15:35:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:108:2023.zip zip 1638.05 2023-11-16 15:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 258.35 2023-11-16 15:35:20 Proceeding
VO_VO_Informacja_o_unieważnieniu_postępowania_GZ_108.pdf pdf 85.4 2023-11-28 12:40:54 Public message

Announcements

2023-11-28 12:40 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

VO_VO_Informacja_o_u [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 568