Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa nowego samochodu dostawczego z zabudową skrzyniową / 2023

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 16-11-2023 10:26:00
Placing offers : 21-12-2023 10:00:00
Offers opening : 21-12-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 251.5 2023-11-16 10:26:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 339.78 2023-11-16 10:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 339.59 2023-11-16 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ i umowy - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 14.09 2023-11-16 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ i umowy - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 48.63 2023-11-16 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ i umowy - Zestawienie parametrów techn..docx docx 25.96 2023-11-16 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - RODO.docx docx 15.41 2023-11-16 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.99 2023-11-16 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 24.32 2023-11-16 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Ośw. dotyczace konsorcjum.docx docx 25.89 2023-11-16 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (sankcje).docx docx 18.31 2023-11-16 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.DOC DOC 37.5 2023-11-16 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 17.65 2023-11-16 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 21.41 2023-11-16 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 153.44 2023-11-16 10:26:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 51.84 2023-12-21 10:40:00 Public message
Informacja o wyniku postępowania -platforma.pdf pdf 57.39 2024-01-15 12:20:38 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 93.38 2024-02-02 13:22:47 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zmiana.pdf pdf 93.68 2024-03-06 09:20:21 Public message

Announcements

2024-03-06 09:20 Gabriela Watała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ogłoszenie o zmianie

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2024-02-02 13:22 Gabriela Watała Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-01-15 12:20 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-12-21 10:40 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-21 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 320 000,00 zł net / 393 600,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 618