Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DOA.202.715.2023 modernizacja bramy wjazdowej wraz z montażem silowników na nieruchomości przy ul. Fabrycznej 8

Deadlines:
Published : 16-11-2023 07:17:00
Placing offers : 21-11-2023 07:14:00
Offers opening : 21-11-2023 07:19:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji, polegającym na: modernizacja bramy wjazdowej wraz z montażem silowników na nieruchomości przy ul. Fabrycznej 8 Dodatkowe informacje związane z przedmiotem zamówienia: Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny. Integralną częścią dokumentacji niniejszego postępowania są: - OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA do pobrania tutaj - OGÓLNE WARUNKI UMOWY do pobrania tutaj - Klauzula informacyjna RODO do pobrania tutaj

WSKAZÓWKA: Poniższy formularz ofertowy jest formularzem elektronicznym – po wpisaniu wartości netto i ustawieniu odpowiedniej stawki podatku VAT, system automatycznie przeliczy Państwa ofertę na wartość brutto. Jednakże w przypadku, gdy do zamówienia niezbędne będzie zastosowanie dwóch różnych stawek podatku VAT, należy na liście rozwijanej w kolumnie „VAT” wybrać pozycję „Różna stawka VAT”, następnie zarówno wartość netto jak i brutto oferty w sekcji „Przedmiot zamówienia” wypełnić ręcznie.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel…602 331425, 570335390....  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Fabryczna 8 przedmiar - brama z siłownikami.pdf pdf 695.51 2023-11-16 07:17:00 Proceeding
IPU RFabryczna 8 - brama z siłownikami - platforma.docx docx 43.83 2023-11-16 07:17:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 modernizacja bramy wjazdowej wraz z montażem silowników na nieruchomości przy ul. Fabrycznej 8 modernizacja bramy wjazdowej wraz z montażem silowników na nieruchomości przy ul. Fabrycznej 8 1 pc. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
Jana Matejki 57
60-770, Poznań
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Prosimy o wskazanie w polu obok wykazu zastrzeżonych dokumentów i dołączenie ich w oddzielnym pliku poprzez kliknięcie ikony "spinacza" wraz z uzasadnieniem, które wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku braku informacji do zastrzeżenia jako tajemnica przedsiębiorstwa, prosimy pozostawić pole jako puste. (0)
3 Termin realizacji - 5 tygodnie licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu robót, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie zakończenia robót powinno nastąpić 7 dni przed upływem terminu na wykonanie robót"Akceptuję" (0)
4 Ogólne Warunki Zamówienia (OWZ) oraz Ogólne Warunki Umowy (OWU) - Prosimy potwierdzić akceptację OWZ oraz OWU wpisując "Akceptuję" (0)
5 Klauzula informacyjna RODO - Prosimy potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO wpisując "Zapoznaliśmy się" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 165