Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 z Z/I Bełchatów, Z/I Julków, Z/I Dylów A/2023

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 15-11-2023 12:19:00
Placing offers : 22-12-2023 10:00:00
Offers opening : 22-12-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 361.6 2023-11-15 12:19:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.xlsx xlsx 16.15 2023-11-15 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - umowa.7z 7z 530.09 2023-11-15 12:19:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 16.16 2023-11-15 12:19:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.08 2023-11-15 12:19:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 40 2023-11-15 12:19:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 18.79 2023-11-15 12:19:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.17 2023-11-15 12:19:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.82 2023-11-15 12:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 639.86 2023-11-15 12:19:00 Proceeding
espd-request.xml xml 136.07 2023-11-15 12:19:00 Proceeding
Zakład Dylów A.jpg jpg 142.84 2023-11-30 11:53:07 Public message
Zakład Julków.jpeg jpeg 582.15 2023-11-30 11:53:07 Public message
Pytania.pdf pdf 52.44 2023-11-30 11:53:07 Public message
Zakład Bełchatów.jpg jpg 2491.25 2023-11-30 11:53:07 Public message
SWZ.pdf pdf 365.87 2023-12-11 13:02:08 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - modyfikacja.pdf pdf 301.48 2023-12-11 13:02:08 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT platforma.pdf pdf 62.44 2023-12-22 10:56:39 Public message
Inf. o wyniku platforma.pdf pdf 127.77 2024-01-26 15:08:44 Public message
Inf. o wyniku platforma.pdf pdf 69.35 2024-02-23 13:07:11 Public message

Announcements

2024-02-23 13:07 Barbara Dąbrówka Informacja o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 3.

Inf. o wyniku platfo [...].pdf

2024-01-26 15:08 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku postępowania.

Inf. o wyniku platfo [...].pdf

2023-12-22 10:56 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-12-22 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 882 000,00 zł netto/ 952 560,00 zł gross z podziałem:
Zadanie 1 - 294 000,00 zł netto/ 317 520,00 zł brutto,
Zadanie 2 - 294 000,00 zł netto/ 317 520,00 zł brutto,
Zadanie 3 - 147 000,00 zł netto/ 158 760,00 zł brutto,
Zadanie 4 - 147 000,00 zł netto/ 158 760,00 zł brutto.
2023-12-11 13:02 Barbara Dąbrówka SWZ oraz załącznik nr 2 do SWZ- modyfikacja.

SWZ.pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

2023-11-30 11:53 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi na pytania oraz zdjęcia.

Zakład Dylów A.jpg

Zakład Julków.jpeg

Pytania.pdf

Zakład Bełchatów.jpg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 689