Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UE-01/2023 Zakup i dostawa oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 15-11-2023 09:11:00
Placing offers : 12-12-2023 09:00:00
Offers opening : 12-12-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS220-693208-pl.pdf pdf 143.11 2023-11-15 09:11:00 Proceeding
SWZ olej napędowy.pdf pdf 556.74 2023-11-15 09:11:00 Proceeding
Załączniki nr 1-11 do SWZ.7z 7z 481.28 2023-11-15 09:11:20 Proceeding
Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja treści SWZ wraz z zał. nieprowadząca do zm. ogłoszenia UE 01 2023.pdf pdf 168.8 2023-12-01 13:46:52 Public message
SWZ olej napędowy po zmianach 01.12.2023.pdf pdf 557.5 2023-12-01 13:46:52 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy po zmianach 01.12.2023.docx docx 47.5 2023-12-01 13:46:52 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy po zmianach 01.12.2023.pdf pdf 212.62 2023-12-01 13:46:52 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 168.98 2023-12-12 09:00:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert-1.pdf pdf 169.54 2023-12-12 11:27:19 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 346.46 2024-01-08 12:36:11 Public message

Announcements

2024-01-08 12:36 Sylwia Szczepanik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-12-12 11:27 Sylwia Szczepanik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-12 09:00 Sylwia Szczepanik Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-12-01 13:46 Sylwia Szczepanik Pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją SWZ z załącznikami

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

SWZ olej napędowy po [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Załącznik nr 4 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 509