Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WK.271.1.2023 Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń i zarządzanie lokalami stanowiącymi własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń we Wspólnotach Mieszkaniowych w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024

Deadlines:
Published : 14-11-2023 13:48:00
Placing offers : 22-11-2023 10:00:00
Offers opening : 22-11-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1_formularz ofertowy.docx docx 35.19 2023-11-14 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3a_oświadczenie wykonawcy_z uwagami (1) (1).docx docx 30.79 2023-11-14 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3b_oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby_z uwagami (1) (1).docx docx 25.72 2023-11-14 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4_wykaz osób.docx docx 25.8 2023-11-14 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5_zobowiązanie podmiotu trzeciego_z uwagami (2).docx docx 26.53 2023-11-14 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 6_oświadczenie a art. 117 ust. 4_.docx docx 25.85 2023-11-14 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 7_wzór pełnomocnictwa Wykonawców występujących wspólnir.docx docx 27.01 2023-11-14 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 8_klauzula informacyjna z art.13 ust. 13 RODO (1).odt odt 13.69 2023-11-14 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 9_obowiazek informacyjny z art.14 ust. 1 i 2 RODO (2).odt odt 11.28 2023-11-14 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2_projekt umowy_o_zarzadzanie_nieruchomościami_11.2023.docx docx 90.9 2023-11-14 13:48:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1826.72 2023-11-14 13:48:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 121.11 2023-11-14 13:48:00 Proceeding
2023-11-15 zminan SWZ.pdf pdf 53.53 2023-11-15 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2_projekt umowy_o_zarzadzanie_nieruchomościami_- aktualizacja z dnia 15.11.2023 .docx docx 94.77 2023-11-15 13:49:06 Proceeding
Informacja o złozonych ofertach.pdf pdf 56.69 2023-11-22 10:34:01 Public message
indormacja_z_otwarcia_ofert_dodatkowych_06.12.2023.pdf pdf 622.92 2023-12-06 15:12:37 Public message
WK.271.1.2023_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf pdf 1028.49 2023-12-14 14:44:00 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania_08dc0b7b-0216-ffd9-b38f-230011cc8250.pdf pdf 68.97 2024-01-02 11:30:16 Public message

Announcements

2024-01-02 11:30 Marta Jaworska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-12-14 14:44 Natalia Dworecka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WK.271.1.2023_inform [...].pdf

2023-12-06 15:12 Dawid Jarecki Informacja o złożonych ofertach dodatkowych

indormacja_z_otwarci [...].pdf

2023-11-22 10:34 Dawid Jarecki Informacje o złożonych ofertach

Informacja o złozony [...].pdf

2023-11-22 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 200.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 347