Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 34/ZP/2023 Doposażenie WS-SP ZOZ w Zgorzelcu w zestaw urządzeń robotycznych do rehabilitacji

Deadlines:
Published : 13-11-2023 14:55:00
Placing offers : 21-11-2023 08:00:00
Offers opening : 21-11-2023 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
34_ZP_2023_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY.xlsx xlsx 24.66 2023-11-13 14:55:00 Proceeding
34_ZP_2023_ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.xlsx xlsx 32.79 2023-11-13 14:55:00 Proceeding
34_ZP_2023_ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SWZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU.xlsx xlsx 23.77 2023-11-13 14:55:00 Proceeding
34_ZP_2023_ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ PROJEKT UMOWY.docx docx 59.41 2023-11-13 14:55:00 Proceeding
34_ZP_2023_ZAŁĄCZNIKI NR 1, 3 DO SWZ.doc doc 103 2023-11-13 14:55:00 Proceeding
34_ZP_2023_SWZ.docx docx 149.4 2023-11-13 14:55:00 Proceeding
34_ZP_2023 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.84 2023-11-13 14:55:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie otwartych ofert.pdf pdf 191.01 2023-11-21 12:57:49 Public message
34_ZP_2023 wynik postępowania.pdf pdf 175.02 2023-11-22 14:59:07 Public message

Announcements

2023-11-22 14:59 Agnieszka Śniadała Zamawiający publikuje wynik postępowania.

34_ZP_2023 wynik pos [...].pdf

2023-11-21 12:57 Agnieszka Śniadała Zamawiający publikuje zbiorcze zestawienie otwartych ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2023-11-21 08:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia - 992 900,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 226