Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZP/03/2023 Dostawa energii elektrycznej do obiektów PWiK ”NYSA” Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu.

Deadlines:
Published : 13-11-2023 10:15:00
Placing offers : 27-11-2023 10:00:00
Offers opening : 27-11-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.zip zip 85.37 2023-11-13 10:15:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 462.97 2023-11-13 10:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 902.45 2023-11-13 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 58.5 2023-11-13 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - wykaz ppe.pdf pdf 751.02 2023-11-13 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 34 2023-11-13 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu.doc doc 35 2023-11-13 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych.docx docx 23.5 2023-11-13 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz dostaw.docx docx 21.72 2023-11-13 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 654.16 2023-11-13 10:15:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia (wadium termin).pdf pdf 461.92 2023-11-23 10:46:09 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - wykaz ppe.xls xls 76.5 2023-11-16 12:32:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 81.72 2023-11-27 12:31:23 Public message
Informacja o wyborze oferty - platforma zakupowa.pdf pdf 83.46 2023-11-30 14:55:34 Public message

Announcements

2023-11-30 14:55 Ewelina Gruszczyńska Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam informację z wyboru Wykonawcy na realizację przedmiotowego postępowania.

Z poważaniem
Ewelina Gruszczyńska

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-27 12:31 Ewelina Gruszczyńska Witam,
w załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Ewelina Gruszczyńska

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-27 10:00 Buyer message Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 3 386 147,77 zł brutto.
2023-11-16 12:32 Ewelina Gruszczyńska Witam,

w załączeniu Zamawiający udostępnia wykaz ppe w formie exela.

Z poważaniem
Ewelina Gruszczyńska

Załącznik nr 2 do SW [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 419