Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A-ZP.381.107.2023.AS usługa przeprowadzenia badań z wykorzystaniem techniki CATI (preferowane) lub ewentualnie CAWI na grupie 365 przedsiębiorstw produkcyjnych, sekcja PKD C przetwórstwo przemysłowe, z całej Polski

Deadlines:
Published : 13-11-2023 08:47:00
Placing offers : 21-11-2023 08:30:00
Offers opening : 21-11-2023 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 94.32 2023-11-13 08:47:00 Proceeding
SWZ_ A-ZP.381.107.2023.AS podpisany.pdf pdf 755.55 2023-11-13 08:47:00 Proceeding
Zał. 1 - formularz ofertowy.doc doc 80 2023-11-13 08:47:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstępne.docx docx 1974.89 2023-11-13 08:47:00 Proceeding
wyjasnienia A-ZP.381.107.2023.AS (1) podpisane.pdf pdf 263.14 2023-11-13 14:46:21 Public message
wyjasnienia nr 2 A-ZP.381.107.2023.AS podpisane.pdf pdf 340.57 2023-11-14 11:42:21 Public message
podpisane wyjasnienia nr 3 A-ZP.381.107.2023.AS.pdf pdf 241.3 2023-11-16 14:01:45 Public message
podpisane wyjasnienia nr 4 A-ZP.381.107.2023.AS.pdf pdf 262.82 2023-11-16 14:02:19 Public message
podpisane wyjasnienia nr 5 A-ZP.381.107.2023.AS (1).pdf pdf 252.41 2023-11-16 14:02:47 Public message
wyjasnienia nr 6 A-ZP.381.107.2023.AS podpisane.pdf pdf 340.71 2023-11-17 10:43:00 Public message
informacja z otwarcia ofert A-ZP.381.107.2023.AS podpisana.pdf pdf 272.59 2023-11-21 10:57:28 Public message
informacja o wyborze na stronę 107 podpisana.pdf pdf 298.77 2023-11-24 14:22:36 Public message

Announcements

2023-11-24 14:22 Anna Stokowiec Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-21 10:57 Anna Stokowiec Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-21 10:56 Anna Stokowiec The message was withdrawn by the Buyer.
2023-11-21 08:33 Anna Stokowiec Otwarcie ofert godz. 09:00 za pośrednictwem platformy ZOOM

Temat: Otwarcie ofert godz. 09:00 A-ZP.381.107.2023.AS usługa przeprowadzenia badań z wykorzystaniem techniki CATI (preferowane) lub ewentualnie CAWI na grupie 365 przedsiębiorstw produkcyjnych (ID 846095)
Czas: 21 lis 2023 09:00 AM Warszawa

Dołącz Zoom Spotkanie
https://us04web.zoom.us/j/79132635068?pwd=sg6aSjih6WIadBzEdkDUwXXw9fSZW7.1

Identyfikator spotkania: 791 3263 5068
Kod dostępu: 3RdiJP

2023-11-21 08:30 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 20 000 zł
2023-11-17 10:43 Anna Stokowiec Wyjaśnienia nr 6

wyjasnienia nr 6 A-Z [...].pdf

2023-11-16 14:02 Izabela Łukawska - Przydrożny wyjaśnienia 5

podpisane wyjasnieni [...].pdf

2023-11-16 14:02 Izabela Łukawska - Przydrożny wyjaśnienia nr 4 i zmiana SWZ

podpisane wyjasnieni [...].pdf

2023-11-16 14:01 Izabela Łukawska - Przydrożny wyjaśnienia nr 3

podpisane wyjasnieni [...].pdf

2023-11-14 11:42 Izabela Łukawska - Przydrożny wyjaśnienie treści SWZ -2

wyjasnienia nr 2 A-Z [...].pdf

2023-11-13 14:46 Anna Stokowiec Wyjaśnienia SWZ

wyjasnienia A-ZP.38 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 332