Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa opróżniania zbiorników i transport ścieków z Z/I w Julkowie / 2023

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 10-11-2023 12:08:00
Placing offers : 19-12-2023 10:00:00
Offers opening : 19-12-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 83.58 2023-11-10 12:08:00 Proceeding
2023-OJS217-685403-pl.pdf pdf 393.22 2023-11-10 12:08:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 409.61 2023-11-10 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 232.38 2023-11-10 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - potwierdzenie ŚB.pdf pdf 144.58 2023-11-10 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - potwierdzenie ŚP.pdf pdf 134.91 2023-11-10 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy ŚB (zad. 2).pdf pdf 242.65 2023-11-10 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy ŚP (zad. 1).pdf pdf 255.1 2023-11-10 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.94 2023-11-10 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.09 2023-11-10 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2023-11-10 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie JEDZ.docx docx 17.54 2023-11-10 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.9 2023-11-10 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.43 2023-11-10 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (sankcje).docx docx 18.29 2023-11-10 12:08:00 Proceeding
2023-OJS218-687584-pl - zmiana.pdf pdf 444.04 2023-11-14 07:55:18 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 51.85 2023-12-19 11:09:51 Public message
Inf. o wyniku postępowania Platforma.pdf pdf 53.8 2023-12-21 11:52:05 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 311.32 2024-01-04 12:20:52 Public message
2024-OJS003-00005728-pl.pdf pdf 77.82 2024-02-28 09:54:24 Public message

Announcements

2024-02-28 09:54 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z TED

2024-OJS003-00005728 [...].pdf

2024-01-04 12:20 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-12-21 11:52 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Inf. o wyniku postęp [...].pdf

2023-12-19 11:09 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-12-19 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 99 200,00 zł netto/ 107 136,00 zł brutto,
z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 (ŚP) - 51 200,00 zł netto/ 55 296,00 zł brutto,
Zadanie nr 2 (ŚB) - 48 000,00 zł netto/ 51 840,00 zł brutto.
2023-11-14 07:55 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana

2023-OJS218-687584-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 540