Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PP/87/2023 Prace remontowo-naprawcze pokrycia dachowego i wymiana okien w Z-2 w Szubinie, PP/87/2023

Deadlines:
Published : 09-11-2023 13:15:00
Placing offers : 16-11-2023 13:00:00
Offers opening : 16-11-2023 13:05:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

KPEC Sp. z o.o. zaprasza Wykonawców do składania ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania:  Prace remontowo-naprawcze pokrycia dachowego i wymiana okien w Z-2 w Szubinie


Szczegółowy opis przedmiotu oraz pozostałe dokumenty przetargowe znajdują się w Załącznikach do postępowania.


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 16.11.2023 r. do godz. 13:00.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: Prace remontowo-naprawcze pokrycia dachowego i wymiana okien w Z-2 w Szubinie 


Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem "Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty".


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysyłając wiadomość na adres: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przekazanie informacji o wyborze oferty Wykonawcy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 299.9 2023-11-09 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 42.5 2023-11-09 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie.doc doc 32 2023-11-09 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 doS WZ - Wykaz robót.doc doc 46 2023-11-09 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku wpisu na listę.docx docx 19.18 2023-11-09 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.pdf pdf 337.7 2023-11-09 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Karta gwarancji.doc doc 41 2023-11-09 13:15:00 Proceeding
2023-11-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 150.05 2023-11-17 08:33:17 Public message

Announcements

2023-11-17 08:33 Izabela Smejlis Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku:

2023-11-17 Zawiadomi [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Prace remontowo-naprawcze pokrycia dachowego i wymiana okien w Z-2 w Szubinie Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Uprawnienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia - Załącznika nr 2 do SWZ Attachment required (0)
3 Wiedza i doświadczenie - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 3 do SWZ - Wykaz robót (wraz z poświadczeniami dla podmiotów innych niż Zamawiający) Attachment required (0)
4 Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia (0)
5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca winien załączyć polisę OC wraz z dowodem jej opłacenia Attachment required (0)
6 Aktualny odpis z właściwego rejestru - Wykonawca winien załączyć Aktualny odpis z właściwego rejestru Attachment required (0)
7 Brak podstawy wykluczenia - ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia o braku wpisu na listę - Załącznika nr 4 do SWZ Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 213