Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00485458/01 Rozbudowa funkcjonalności oprogramowania NSK i PTV dla BSP klasy MINI umożliwiajaca współpracę ze środowiskiem VBS4. Nr postępowania 31/Z-58/7469/PN/2023/U

Deadlines:
Published : 09-11-2023 12:18:00
Placing offers : 17-11-2023 10:00:00
Offers opening : 17-11-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023_BZP 00485458_01.pdf pdf 145.4 2023-11-09 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 76 2023-11-09 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 644.18 2023-11-09 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.docx docx 48.38 2023-11-09 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.pdf pdf 383.71 2023-11-09 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc doc 45 2023-11-09 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 438.58 2023-11-09 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc doc 39 2023-11-09 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 427.98 2023-11-09 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz usług.doc doc 52 2023-11-09 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz usług.pdf pdf 434.63 2023-11-09 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 37.5 2023-11-09 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 427.35 2023-11-09 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 42.5 2023-11-09 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 427.25 2023-11-09 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 361.17 2023-11-09 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 483.8 2023-11-09 12:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 795.92 2023-11-09 12:18:00 Proceeding
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.pdf pdf 1176.39 2023-11-15 15:45:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 201.55 2023-11-17 11:04:45 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 187.58 2023-11-22 15:58:32 Public message

Announcements

2023-11-22 15:58 Iwona Łaszewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-17 11:04 Iwona Łaszewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-17 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 1 107 000 zł
2023-11-15 15:45 Iwona Łaszewska Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 15.11.2023 r.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 421