Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 40609594 Zaprojektowanie i budowa węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Franciszka Mamuszki 14 w Sopocie

Deadlines:
Published : 09-11-2023 14:17:00
Placing offers : 24-11-2023 09:00:00
Offers opening : 24-11-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
40609594 zapytanie ofertowe.pdf pdf 276.07 2023-11-09 14:17:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 4481.2 2023-11-09 14:17:00 Proceeding
UMOWA z załącznikami.zip zip 3319.93 2023-11-09 14:17:00 Proceeding
SWZ_Sopot_Mamuszki_14_wezeł - wersja 2 z dn 10.11.2023.pdf pdf 361.26 2023-11-10 16:11:52 Public message
40609594 zapytanie ofertowe - wersja 2 z dn.10.11.2023.pdf pdf 275.99 2023-11-10 16:11:52 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania nr 40609594.pdf pdf 106.31 2023-11-24 12:36:47 Public message

Announcements

2023-11-24 12:36 Joanna Płuciennik Informacja o unieważnieniu postępowania nr 40609594
Dot. postępowania na : zaprojektowanie i budowę węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Franciszka
Mamuszki 14 w Sopocie
Działając na podstawie pkt XIX ust. 1 lit a) SWZ Zamawiający unieważnia niniejszym postępowanie w
sprawie zamówienia na: zaprojektowanie i budowę węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Franciszka
Mamuszki 14 w Sopocie
w ramach projektu: „Przyłączenie budynków z indywidualnymi źródłami węglowymi oraz mieszanymi na
terenie Sopotu i Gdańska”
Do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta do w/w postepowania.

Gdańsk, dnia 24.11.2023 roku.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-11-10 16:11 Joanna Płuciennik Zamawiający informuje, iż z uwagi na omyłkę pisarską związaną z godziną złożenia oferty w pkt. XIV ppkt. 1 SWZ oraz w pkt. II ppkt. 1 Zapytania ofertowego zmianie ulega dokument SWZ oraz dokument Zapytanie ofertowe. Zmianie ulega godzina złożenia oferty na 9:00.

Zamawiający załącza poprawioną wersję SWZ z dnia 10.11.2023 r. (SWZ_Sopot_Mamuszki_14_węzeł – wersja 2 z dnia 10.11.2023.pdf) oraz poprawioną wersję Zapytania ofertowego z dnia 10.11.2023 r. (40609594 zapytanie ofertowe wersja - 2 z dn.10.11.2023), załączone dokumenty korygują wspomnianą wyżej omyłkę pisarską.

SWZ_Sopot_Mamuszki_1 [...].pdf

40609594 zapytanie o [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zaprojektowanie i budowa węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Franciszka Mamuszki 14 w Sopocie Zaprojektowanie i budowa węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Franciszka Mamuszki 14 w Sopocie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, SWZ i załączonych do niego dokumentach 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres gwarancji 10% jako najkorzystniejsza będzie traktowana oferta z najdłuższym okresem gwarancji, nie krótszym jednak niż 36 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) i nie dłuższym niż 120 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego niż maksymalny, dla celów obliczania kryterium okresu gwarancji okres ten traktowany będzie jak gwarancja udzielona na 120 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 336