Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DS/ZP12/2023 Wymiana nawierzchni alejek na Placu Podominikańskim w Toruniu

Jolanta Wolańska
Urbitor Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 09-11-2023 11:55:00
Placing offers : 24-11-2023 07:00:00
Offers opening : 24-11-2023 07:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 9.11.2023.pdf pdf 117.68 2023-11-09 11:55:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 426.22 2023-11-09 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ dokumentacja projektowa.zip zip 91732.51 2023-11-09 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 410.18 2023-11-09 11:55:00 Proceeding
Załączniki nr 3-8 do SWZ.zip zip 164.41 2023-11-09 11:55:00 Proceeding
Projekt po wyjaśnieniach z dn. 17.11.2023.pdf pdf 21581.08 2023-11-17 09:03:40 Public message
Wyjaśnienia do projektu z dn. 17.11.2023.pdf pdf 119.25 2023-11-17 09:03:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert 24.11.2023.pdf pdf 118.79 2023-11-24 07:34:39 Public message
Informacja o wyborze_.pdf pdf 153.2 2023-11-30 14:11:21 Public message
Ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 66.63 2023-12-18 11:25:29 Public message

Announcements

2023-12-18 11:25 Jolanta Wolańska Ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2023-11-30 14:11 Jolanta Wolańska Informacja o wyborze

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-24 07:34 Jolanta Wolańska Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-24 07:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 357 111,36 zł brutto
2023-11-17 09:03 Jolanta Wolańska Wyjaśnienia i zmiany zapisów projektowych

Projekt po wyjaśnien [...].pdf

Wyjaśnienia do proje [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 383