Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WP.272.1.003.131.2023 W PRZEDMIOCIE ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

Deadlines:
Published : 09-11-2023 10:45:00
Placing offers : 17-11-2023 10:00:00
Offers opening : 17-11-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 695.12 2023-11-09 10:45:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ.docx docx 27.62 2023-11-09 10:45:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 2 do SWZ.docx docx 18.36 2023-11-09 10:45:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 3 do SWZ.docx docx 15.68 2023-11-09 10:45:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 4 do SWZ.docx docx 15.66 2023-11-09 10:45:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 5 do SWZ.docx docx 14.89 2023-11-09 10:45:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 6 do SWZ.docx docx 15.21 2023-11-09 10:45:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 7 do SWZ.docx docx 16.1 2023-11-09 10:45:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 8 do SWZ.docx docx 15.16 2023-11-09 10:45:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 9 do SWZ.docx docx 15.3 2023-11-09 10:45:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 10 do SWZ.docx docx 15.31 2023-11-09 10:45:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 11 do SWZ.docx docx 58.69 2023-11-09 10:45:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 12 do SWZ.pdf pdf 749.25 2023-11-09 10:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu poczta.pdf pdf 80.87 2023-11-09 10:45:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 498.1 2023-11-20 09:44:41 Public message
Informacja z otwarcia brak ofert.pdf pdf 482.47 2023-11-17 16:35:37 Public message

Announcements

2023-11-20 09:45 Oktawian Plaskota Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym określonym w art. 275 ust. 1 ustawy PZP.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu” do dnia 17.11.2023 godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.
W zawiązku z powyższym zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie w sytuacji, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Mając powyższe na względzie, unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia stało się konieczne i jest uzasadnione.
2023-11-20 09:44 Oktawian Plaskota Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-11-17 16:35 Oktawian Plaskota Informacja z otwarcia brak ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-17 10:00 Buyer message 528 000 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 302