Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.56.2023 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Jankowo Dolne - etap pierwszy Ogłoszenie nr 2023/BZP 00483536/01 z dnia 2023-11-08

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 08-11-2023 14:21:00
Placing offers : 23-11-2023 09:00:00
Offers opening : 23-11-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_z 8.11.2023.pdf pdf 528.17 2023-11-08 14:21:00 Proceeding
umowa_wzór.doc doc 189.5 2023-11-08 14:21:00 Proceeding
załączniki edytowalne.doc doc 159.5 2023-11-08 14:21:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023BZP 0048353601 z dnia 2023-11-08.pdf pdf 106.76 2023-11-08 14:21:00 Proceeding
1.projekt_konstr.zip zip 4610.63 2023-11-08 14:21:00 Proceeding
2.proj_architekt.zip zip 587.34 2023-11-08 14:21:00 Proceeding
3.proj_zagospodarowania.zip zip 3763.37 2023-11-08 14:21:00 Proceeding
kosztorys_ofertowy_1.pdf pdf 372 2023-11-08 14:21:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #844421.pdf pdf 25.44 2023-11-23 19:22:25 Public message
Wybór_oferty_24.11.2023.pdf pdf 358.64 2023-11-24 14:46:55 Public message

Announcements

2023-11-24 14:46 Krzysztof Kaźmierski ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Jankowo Dolne - etap pierwszy
Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) dalej Pzp, zawiadamia,
że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

"BYGG" PROFESJONALNE USŁUGI BUDOWLANE
MARCIN JANIAK
Jankówko, 4/ 1, 62-200 Gniezno
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów, spełnia warunki określone w SWZ i nie podlega odrzuceniu.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy którzy otrzymali następującą liczbę punktów( w załączniku)

Wybór_oferty_24.11.2 [...].pdf

2023-11-23 19:22 Martyna Wolniewicz Informacja z otwarcia ofert w załączniku

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-22 19:53 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawa zamówień publicznych informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę: 23 000,00 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 455