Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IŚZ.271.8.2023 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Krośniewice

Deadlines:
Published : 08-11-2023 09:23:00
Placing offers : 11-12-2023 10:00:00
Offers opening : 11-12-2023 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 126.62 2023-11-08 09:23:00 Proceeding
SWZ + Załączniki 2-7.pdf pdf 811.98 2023-11-08 09:23:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 2692.91 2023-11-08 09:23:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - JEDZ.doc doc 190.5 2023-11-08 09:23:00 Proceeding
zalaczniki do SWZ 2 - 6 WERSJA EDYTOWALNA.docx docx 85.8 2023-11-08 09:23:00 Proceeding
informacja o kwocie - art. 222 ust. 4 PZP.pdf pdf 226.36 2023-12-11 09:13:50 Public message
informacja w trybie art. 222 ust. 5 PZP.pdf pdf 230.63 2023-12-11 13:39:58 Public message
informacja w trybie art. 253 ust. 2 PZP.pdf pdf 219.8 2023-12-28 09:53:29 Public message

Announcements

2023-12-28 09:53 Aneta Gałek Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), Zamawiający - Gmina Krośniewice przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja w trybie [...].pdf

2023-12-11 13:39 Aneta Gałek Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), Zamawiający – Gmina Krośniewice przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja w trybie [...].pdf

2023-12-11 09:13 Aneta Gałek Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), Zamawiający – Gmina Krośniewice przekazuje informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 539