Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DS/ZP11/2023 Zakup i dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym, wraz z finansowaniem w formie leasingu

Jolanta Wolańska
Urbitor Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 08-11-2023 09:06:00
Placing offers : 24-11-2023 07:00:00
Offers opening : 24-11-2023 07:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 8.11.2023.pdf pdf 113.66 2023-11-08 09:06:00 Proceeding
SWZ dostawa ciągnika.pdf pdf 350.86 2023-11-08 09:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia .pdf pdf 137.34 2023-11-08 09:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 229.36 2023-11-08 09:06:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 131.17 2023-11-08 09:06:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 10.11.2023.pdf pdf 210.11 2023-11-10 11:36:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.11.2023.pdf pdf 38.07 2023-11-14 11:25:25 Public message
Bilans_RZIS 2022_ F01.zip zip 3211.96 2023-11-14 11:28:57 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 14.11.2023.pdf pdf 219.45 2023-11-14 11:28:57 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ po zmianie z dn. 14.11.2023.docx docx 28.22 2023-11-14 11:28:57 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ po zmianie z dn. 14.11.2023.pdf pdf 229.9 2023-11-14 11:28:57 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dn. 20.11.2023 projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 228.42 2023-11-20 09:06:30 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 20.11.2023.pdf pdf 205.17 2023-11-20 09:06:30 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ po zmianie z dn. 20.11.2023.docx docx 28.13 2023-11-20 09:06:30 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 15.11.2023.pdf pdf 176.46 2023-11-15 07:44:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert 24.11.2023.pdf pdf 122.67 2023-11-24 08:28:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert uzupełnienie 24.11.2023.pdf pdf 123.41 2023-11-24 09:57:14 Public message
Informacja o wyborze- ciągnik.pdf pdf 195.46 2023-11-30 10:35:50 Public message
Ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 65.38 2023-12-18 11:54:06 Public message

Announcements

2023-12-18 11:54 Jolanta Wolańska Ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2023-11-30 10:35 Jolanta Wolańska Informacja o wyborze

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-24 09:57 Jolanta Wolańska Uzupełnienie informacji z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-24 08:28 Jolanta Wolańska Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-24 07:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 455 100 zł brutto
2023-11-20 09:06 Jolanta Wolańska Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dn. 20.11.2023

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

2023-11-15 07:44 Jolanta Wolańska Wyjaśnienia treści SWZ 15.11.2023

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-11-14 11:28 Jolanta Wolańska Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ 14.11.2023

Bilans_RZIS 2022_ F0 [...].zip

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

2023-11-14 11:25 Jolanta Wolańska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.11.2023

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-11-10 11:36 Jolanta Wolańska Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dania 10.11.2023r.

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 612