Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZOF/00015/2023 „Aparatura do bezstykowego pomiaru parametrów torowiska w trakcie przejazdu pojazdu dla Sieci Badawczej Łukasiewicz-Poznański Instytut Technologiczny”

Deadlines:
Published : 10-11-2023 11:49:00
Placing offers : 20-11-2023 23:59:00
Offers opening : 21-11-2023 11:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym
z regulaminem wewnętrznym organizacji dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego 
Postępowania regulaminowe do 130 000 zł – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (lukasiewicz.gov.pl)


Przed złożeniem oferty prosimy zapoznać się z treścią Zaproszenia oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy. 


Oferta musi zawierać:

Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 2 zawierający oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod adresem: komisjaprzetargowa@pit.lukasiewicz.gov.pl  


- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Aparatura do bezstykowego pomiaru parametrów torowiska w trakcie przejazdu pojazdu_1.docx docx 20.85 2023-11-10 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 35.28 2023-11-10 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3- Projektowane postanowienia umowy aparatura bezstykowa ost..docx docx 52.04 2023-11-10 11:49:00 Proceeding
Zaproszenie do składania oferty.pdf pdf 172.4 2023-11-10 11:49:00 Proceeding
Wybór oferty www.pdf pdf 135.11 2023-11-24 07:51:42 Public message

Announcements

2023-11-24 07:51 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo
w załączeniu rozstrzygniecie wyniku postępowania.


z poważaniem
Zbigniew Kusik

Wybór oferty www.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Aparatura do bezstykowego pomiaru parametrów torowiska w trakcie przejazdu pojazdu dla Sieci Badawczej Łukasiewicz-Poznański Instytut Technologiczny Całość zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1: Opis przedmiotu zamówienia 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3327 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 204