Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/107/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 107/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 03-11-2023 16:22:00
Placing offers : 21-11-2023 11:00:00
Offers opening : 21-11-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.

1) Gmina Żarów

   - Adres: ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

   - NIP: 884-236-52-32

2) Gminne Centrum Kultury i Sportu

   - Adres: ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów

   - NIP: 884-108-60-79

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

   - Adres: ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów

   - NIP: 884-106-24-75

4) Gmina Dobra

   - Adres: ul. Rynek 1, 72-210 Dobra

   - NIP: 856-139-91-33

5) Gmina Stara Błotnica

   - Adres: Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica

   - NIP: 798-145-82-21

6) Miasto Kutno

   - Adres: pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno

   - NIP: 775-002-47-35

7) Powiat Nowodworski

   - Adres: ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

   - NIP: 531-168-89-75

8) Gmina Miejska Skórcz

   - Adres: ul. Główna 40, 83-220 Skórcz

   - NIP: 592-226-09-99

9) Gmina Radzanów

   - Adres: Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

   - NIP: 798-143-52-08

10) Starostwo Powiatowe w Sejnach

    - Adres: ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

    - NIP: 844-213-96-38

11) Gmina Przerośl

    - Adres: ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl

    - NIP: 844-214-22-21

12) Gminny Ośrodek Kultury w Przerośli

    - Adres: ul. Rynek 11, 16-427 Przerośl

    - NIP: 844-223-50-69

13) Gmina Miasto Marki

    - Adres: Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki

    - NIP: 125-162-23-08

14) Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.

    - Adres: ul. Wspólna 40, 05-270 Marki

    - NIP: 125-161-62-59

15) Gmina Węgierska Górka

    - Adres: ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka

    - NIP: 553-251-04-54

16) Gmina Zgorzelec

    - Adres: ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec

    - NIP: 615-180-86-54

17) Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach

    - Adres: Radomierzyce 40, 59-900 Zgorzelec

    - NIP: 615-181-43-99

18) Gmina Brojce

    - Adres: ul. Długa 48, 73-304 Brojce

    - NIP: 857-184-15-2

   

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

  • Zadawania pytań do SWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  •  tel. 22 101 02 02
  •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:107:2023.pdf pdf 583.61 2023-11-03 16:22:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 242.36 2023-11-03 16:22:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:107:2023.zip zip 1562.64 2023-11-03 16:22:14 Proceeding
SWZ + Załaczniki - VOL:EE:107:2023_sprostowanie_03.11.23.zip zip 2163.05 2023-11-08 15:07:20 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_107_GZEE.pdf pdf 141.76 2023-11-21 12:06:31 Public message
VO_VO_Informacja_o_unieważnieniu_postępowania_GZ_107.pdf pdf 85.08 2023-11-21 12:15:25 Public message

Announcements

2023-11-21 12:15 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

VO_VO_Informacja_o_u [...].pdf

2023-11-21 12:06 Roman Bartyzel INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAJĄ PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-11-08 15:07 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających dokonuje sprostowania dokumentacji poprzez m.in. korektę podmiotów zamawiających, załącznik nr 1 i powiązane formularze cenowe. Zmianie ulega data na składanie ofert. Nowa termin: 21.11.2023 r. do godziny 11:00

SWZ + Załaczniki - V [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 637