Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RRG.271.10.2023 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Giżycko

Anna Sutuła
Gmina Giżycko
Deadlines:
Published : 03-11-2023 12:38:00
Placing offers : 21-11-2023 09:00:00
Offers opening : 21-11-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 420.53 2023-11-03 12:38:00 Proceeding
załączniki 1-7.zip zip 282.32 2023-11-03 12:38:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.99 2023-11-03 12:38:00 Proceeding
wyjasnienia skan.pdf pdf 231.63 2023-11-13 09:45:24 Public message
Wyjasnienia.pdf pdf 162.5 2023-11-13 09:45:24 Public message
wzór umowy po modyfikacji_uwagi.doc doc 304.5 2023-11-13 09:45:24 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 35.98 2023-11-21 14:06:16 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 148.34 2023-11-21 14:06:16 Public message
informacja o wyborze oferty skan.pdf pdf 58.06 2023-11-27 13:48:12 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 131.25 2023-11-27 13:48:12 Public message

Announcements

2023-11-27 13:48 Anna Sutuła Szanowni Państwo,
Zamawiający Gmina Giżycko informuje, że w postępowaniu pn. " Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Giżycko" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacje w załączeniu.
Z poważaniem
Anna Sutuła
Podinspektor

informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-21 14:06 Anna Sutuła Szanowni Państwo,
Zamawiający Gmina Giżycko przekazuje informację o złożonych w postępowaniu ofertach. Pliki w załączeniu.
Z poważaniem
Anna Sutuła
Podinspektor

informacja z otwarci [...].pdf

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-11-21 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje usługi 250000,00zł
2023-11-13 09:45 Anna Sutuła Szanowni Państwo, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w toku prowadzonego postępowania oraz zmienia treść dokumentów. Pismo w załączeniu.
Z poważaniem
Anna Sutuła
Podinspektor

wyjasnienia skan.pdf

Wyjasnienia.pdf

wzór umowy po modyfi [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 218