Proceeding: ZP/L/55a/23 Dostawy odpadów ołowionośnych z produkcji akumulatorów

Marta Malarczyk
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Legnica
Deadlines:
Published : 31-10-2023 13:54:00
Placing offers: 03-11-2023 13:49:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 304 ustawy PZP.

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS209-659953-pl-ts ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante.pdf pdf 106.66 2023-10-31 13:54:00 Proceeding
2024-OJS039-00115277-pl-ts ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 91.01 2024-02-23 13:52:09 Public message

Announcements

2024-02-23 13:52 Marta Malarczyk Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2024-OJS039-00115277 [...].pdf

The number of page views: 179