Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 27/ITWL/PIiZ2023/PN/2023/D Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego oprogramowania komputerowego

Deadlines:
Published : 31-10-2023 12:49:00
Placing offers : 10-11-2023 12:00:00
Offers opening : 10-11-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 418.79 2023-10-31 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 35.2 2023-10-31 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 197.7 2023-10-31 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 24.18 2023-10-31 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 170.86 2023-10-31 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 21.99 2023-10-31 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 160.03 2023-10-31 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz dostaw.docx docx 25.89 2023-10-31 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 165.85 2023-10-31 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 23.79 2023-10-31 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 159.88 2023-10-31 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 23.71 2023-10-31 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 160.77 2023-10-31 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 135.76 2023-10-31 12:49:00 Proceeding
Załącznik_nr8_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 130.63 2023-10-31 12:49:00 Proceeding
Ogłosznie o zamówieniu 27.pdf pdf 154.7 2023-10-31 12:49:00 Proceeding
Informacja z otwarcia 13.11.doc doc 73.5 2023-11-13 09:38:44 Public message
Informacja o wyborze oferty najkrzystniejszej 14.12.23 2.pdf pdf 388.78 2023-12-14 10:35:06 Public message

Announcements

2023-12-14 10:35 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-13 09:38 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Informacja z otwarci [...].doc

2023-11-10 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
w zakresie części I zamówienia: 73615,50 zł
w zakresie części II zamówienia: 33554,40 zł
w zakresie części III zamówienia: 73800 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 588