Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00470906 Dostawa do siedziby Zamawiającego serwerów, stacji roboczych, zestawów komputerowych, laptopów, urządzeń peryferyjnych, monitorów. Numer referencyjny: 19/ITWL/PIiZ2023/PN/2023/D

Deadlines:
Published : 31-10-2023 12:18:00
Placing offers : 29-11-2023 10:00:00
Offers opening : 29-11-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dbd938-7536-03ee-b099-ea0011fa8b7e-1.pdf pdf 82.17 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 797.73 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 245 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 758.68 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.doc doc 1738.5 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.pdf pdf 2057.07 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc doc 37.5 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 348.54 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc doc 33.5 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 340.7 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 49 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 345.24 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 37.5 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 434.3 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 39 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 391.98 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1779.54 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 44.5 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.pdf pdf 430.63 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 337.25 2023-10-31 12:18:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ 15.11.2023 r..pdf pdf 207.62 2023-11-15 14:44:28 Public message
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf pdf 38.52 2023-11-15 14:44:28 Public message
08dbeb5a-1b8a-f75d-2a90-610011f309e1-4.pdf pdf 32.49 2023-11-22 14:54:08 Public message
zmiana treści SWZ.pdf pdf 220.49 2023-11-22 14:54:08 Public message
Wyjaśnienie i zmiana SWZ.pdf pdf 1415.06 2023-11-23 14:55:56 Public message
Informacja z otwarcia.doc doc 81 2023-11-30 09:22:26 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie.pdf pdf 507.89 2023-12-20 13:34:08 Public message
Informacja o unieważnieniu części III.pdf pdf 336.09 2024-01-23 09:50:24 Public message
informacja o wyborze oferty część I.pdf pdf 320.7 2024-01-24 10:28:45 Public message

Announcements

2024-01-24 10:28 Janusz Sibilski Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: 19/ITWL/PIiZ2023/PN/2023/D,
w zakresie części I zamówienia.
Pozdrawiam
Janusz Sibilski

informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-23 09:50 Janusz Sibilski Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam informację o unieważnieniu postępowania w zakresie części III zamówienia.
Pozdrawiam
Janusz Sibilski

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-12-20 13:34 Janusz Sibilski Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: 19/ITWL/PIiZ2023/PN/2023/D,
w zakresie części II, III, IV, V zamówienia.
Pozdrawiam
Janusz Sibilski

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-30 09:22 Janusz Sibilski Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.
Pozdrawiam
Janusz Sibilski

Informacja z otwarci [...].doc

2023-11-29 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Część I -225 705,00 zł, , Część II - 250 059,00 zł, Część III - 132 594,00 zł, Część IV- 41 574,00 zł, Część V- 12 792,00 zł
,
2023-11-23 14:55 Janusz Sibilski Dzień dobry,
W załączeniu wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Z poważaniem
Janusz Sibilski

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

2023-11-22 14:54 Janusz Sibilski Zmiana treści SWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .

08dbeb5a-1b8a-f75d-2 [...].pdf

zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2023-11-15 14:44 Iwona Łaszewska Zmiana treści SWZ 15.11.2023 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.11.2023 r.

Zmiana treści SWZ 15 [...].pdf

Ogłoszenie o zmienie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1121