Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZ/CM/351-86/2023 ZO/D Zakup wraz z dostawą 25 sztuk monitorów ekranowych LCD dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Deadlines:
Published : 31-10-2023 11:31:00
Placing offers : 07-11-2023 10:00:00
Offers opening : 07-11-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie o cenę
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - OPZ.pdf pdf 436.27 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf pdf 597.24 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.docx docx 24.49 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 529.75 2023-10-31 11:31:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego (02.11.2023).pdf pdf 480.85 2023-11-02 15:51:37 Public message
Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego (03.11.2023).pdf pdf 475.5 2023-11-03 14:14:13 Public message
Zestawienie porównania i oceny ofert.pdf pdf 495.03 2023-11-15 11:07:54 Public message

Announcements

2023-11-15 11:07 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła zestawienie porównania i oceny ofert (unieważnienie zapytania ofertowego).

Zestawienie porównan [...].pdf

2023-11-03 14:14 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła wyjaśnienia treści zapytania ofertowego (03.11.2023 r.)

Wyjaśnienia treści Z [...].pdf

2023-11-02 15:51 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła wyjaśnienia treści zapytania ofertowego (02.11.2023 r.)

Wyjaśnienia treści Z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 380