Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.22.2023 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Augustowie o halę sportową wraz z zagospodarowaniem terenu

Deadlines:
Published : 30-10-2023 13:42:00
Placing offers : 01-12-2023 10:00:00
Offers opening : 01-12-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja PW SST.7z 7z 65745.33 2023-10-30 13:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 76.37 2023-10-30 13:42:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 566.6 2023-10-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 228.43 2023-10-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.docx docx 82.04 2023-10-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 58.08 2023-10-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 57.18 2023-10-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx docx 60.28 2023-10-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx docx 60.47 2023-10-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 57.23 2023-10-30 13:42:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 185.97 2023-11-03 08:03:00 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 42.06 2023-11-03 08:03:00 Public message
OPIS DO PRZEDMIARÓW.pdf pdf 401.96 2023-11-03 08:03:00 Public message
PRZEDMIARY AKTUALIZACJA.zip zip 2387.78 2023-11-03 08:03:00 Public message
dokumentacja.7z 7z 477312.28 2023-11-10 15:16:40 Public message
geologia.7z 7z 3656.87 2023-11-10 15:16:40 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 305.35 2023-11-10 15:16:40 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 33.49 2023-11-10 15:16:40 Public message
PL__Info_tablica_projekt.pdf pdf 629.98 2023-11-10 15:16:40 Public message
SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJI PODŁOGI SPORTOWEJ .doc doc 367.5 2023-11-10 15:16:40 Public message
Załącznik Nr 2 do SWZ - Wzór umowy .pdf pdf 561.95 2023-11-10 15:16:40 Public message
dok. zdjęciowa 1.7z 7z 425440.92 2023-11-23 12:48:29 Public message
dok. zdjęciowa 2.7z 7z 400286.02 2023-11-23 12:48:29 Public message
dok. zdjęciowa 3.7z 7z 353980.61 2023-11-23 12:48:29 Public message
Odpowiedzi na pytania 23.11.2023.pdf pdf 215.42 2023-11-23 12:48:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 33.51 2023-11-23 12:48:29 Public message
protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 184.27 2023-12-01 13:18:59 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 252.85 2023-12-15 08:11:58 Public message

Announcements

2023-12-15 08:11 Olga Krause Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-12-01 13:18 Olga Krause Protokół otwarcia ofert

protokół z otwarcia [...].pdf

2023-12-01 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 20 000 000, 00 zł gross
2023-11-23 12:48 Olga Krause ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT i odpowiedzi na pytania

dok. zdjęciowa 1.7z

dok. zdjęciowa 2.7z

dok. zdjęciowa 3.7z

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-11-10 15:16 Olga Krause Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert.

dokumentacja.7z

geologia.7z

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

PL__Info_tablica_pro [...].pdf

SPECYFIKACJA TECHNI [...].doc

Załącznik Nr 2 do SW [...].pdf

2023-11-03 08:03 Wioleta Dragunajtys Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

OPIS DO PRZEDMIARÓW. [...].pdf

PRZEDMIARY AKTUALIZA [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4613