Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSR.271.49.2023 Zimowe utrzymanie ulic miejskich w Pruszkowie w 2024 roku.

Referat ds. zamówień publicznych.
Gmina Miasto Pruszków
Deadlines:
Published : 30-10-2023 11:32:00
Placing offers : 30-11-2023 09:00:00
Offers opening : 30-11-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WSR.271.49.2023 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 61.86 2023-10-30 11:32:00 Proceeding
WSR.271.49.2023 - JEDZ.zip zip 1694.61 2023-10-30 11:32:00 Proceeding
WSR.271.49.2023 - SWZ z załacznikami.zip zip 822.13 2023-10-30 11:32:00 Proceeding
WSR.271.49.2023 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 90.41 2023-11-30 10:07:44 Public message
WSR.271.5.49.2023 - ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 151.33 2023-12-11 16:59:18 Public message
WSR.271.5.49.2023 - ogłoszenie o udzielenie zamówienia.pdf pdf 485.06 2024-01-29 10:40:02 Public message

Announcements

2024-01-29 10:40 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.71.49.2023 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

WSR.271.5.49.2023 - [...].pdf

2023-12-11 16:59 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.5.49.2023 - ogłoszenie o wyniku postępowania.

WSR.271.5.49.2023 - [...].pdf

2023-11-30 10:07 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.49.2023 - Informacja z otwarcia ofert

WSR.271.49.2023 - In [...].pdf

2023-11-30 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 1605 ze zmianami), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę (brutto) – 1 550 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 474