Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/DWiP/23 Dostawa materiałów poligraficznych (postepowanie z podziałem na 3 części).

Jowita Bruchwałd
Akademia Policji w Szczytnie Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 27-10-2023 15:32:00
Placing offers : 07-11-2023 09:00:00
Offers opening : 07-11-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.82 2023-10-27 15:32:00 Proceeding
02_SWZ_01_DWiP_23.pdf pdf 390.23 2023-10-27 15:32:00 Proceeding
03_zal_nr_1_do_SWZ_01_DWiP_23_formularz_ofertowy.doc doc 83.5 2023-10-27 15:32:00 Proceeding
04_zal_nr_2_do_SWZ_01_DWiP_23_formularz_cenowy.doc doc 79.5 2023-10-27 15:32:00 Proceeding
05_zal_nr_3_oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia.docx docx 23.67 2023-10-27 15:32:00 Proceeding
06_zal_nr_4_do_SWZ_01_DWiP_23_projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 201.1 2023-10-27 15:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 109.14 2023-11-13 09:01:52 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_01_DWiP_23.pdf pdf 247.74 2023-11-07 09:37:24 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 152.9 2023-11-09 13:46:40 Public message

Announcements

2023-11-13 09:01 Jowita Bruchwałd Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2023-11-09 13:46 Jowita Bruchwałd W załączonym pliku Zamawiający udostępnia informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej w CZĘŚCI 1, 2 i 3 nin. postępowania.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-07 09:37 Agnieszka Mazurek Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-11-07 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
CZĘŚĆ 1 - 4 000,00 zł
CZĘŚĆ 2 - 14 900,00 zł
CZĘŚĆ 3 - 1 600,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 187