Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WGK.271.5.2023 Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Katarzyna Mścichowska
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 27-10-2023 10:35:00
Placing offers : 24-11-2023 09:00:00
Offers opening : 24-11-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS208-651708-pl.pdf pdf 164.95 2023-10-27 10:35:00 Proceeding
SWZ_Dostawa energi elektrycznej w 2024 r..pdf pdf 835.55 2023-10-27 10:35:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz PE.xlsx xlsx 45.66 2023-10-27 10:35:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz PE.xlsx xlsx 44.4 2023-10-27 10:35:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 33.92 2023-10-27 10:35:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 213 2023-10-27 10:35:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 50 2023-10-27 10:35:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 41 2023-10-27 10:35:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 28 2023-10-27 10:35:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 21.76 2023-10-27 10:35:00 Proceeding
Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 37.5 2023-10-27 10:35:00 Proceeding
Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 36 2023-10-27 10:35:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 23.1 2023-10-27 10:35:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 794.55 2023-10-27 10:35:00 Proceeding
Informacja o uniewaznieniu postępowania.pdf pdf 159.84 2023-11-27 11:23:12 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.docx docx 23.84 2023-11-27 11:23:12 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 128.49 2023-12-08 14:33:36 Public message

Announcements

2023-12-08 14:33 Katarzyna Mścichowska W załączeniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach postępowania tj. informację o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-11-27 11:23 Katarzyna Mścichowska W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania pn.: „Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.” Część 1: „Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów” i Część 2: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego” znak sprawy: WGK.271.5.2023.

Informacja o uniewaz [...].pdf

Informacja o unieważ [...].docx

2023-11-24 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 8 118 000,00 PLN (brutto), w tym:
a) Część I 4 797 000,00 PLN (brutto),
b) Część II 3 321 000,00 PLN (brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 536