Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/106/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 106/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 27-10-2023 17:37:00
Placing offers : 08-11-2023 11:00:00
Offers opening : 08-11-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.

1)    Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,

NIP: 754-249-01-51, Adres: ul. Hallera 9a, 45-867 Opole

Termin rozpoczęcia: 1.01.2024

Termin zakończenia: 31.12.2026

2)     Gmina Fredropol,

NIP: 795-230-74-13, Adres: Fredropol 15, 37-734 Fredropol

Termin rozpoczęcia: 1.01.2024

Termin zakończenia: 30.06.2026

3)     Gminny Zakład Usług Wodnych,

NIP: 795-230-32-43, Adres: Fredropol 40, 37-734 Fredropol

Termin rozpoczęcia: 1.01.2024

Termin zakończenia: 30.06.2026

4)     Gmina Gózd,

NIP: 796-29-29-257, Adres: ul. Radomska 7, 26-634 Gózd

Termin rozpoczęcia: 1.01.2024

Termin zakończenia: 31.12.2026

5)     Gmina Grębów,

NIP: 867-20-73-110, Adres: ul. Rynek 1, 39-410 Grębów

Termin rozpoczęcia: 1.07.2024

Termin zakończenia: 30.06.2026

6)     Gminne Centrum Kultury w Grębowie,

NIP: 867-16-29-315, Adres: Ul. Rynek 1C, 39-410 Grębów

Termin rozpoczęcia: 1.07.2024

Termin zakończenia: 30.06.2026

7)     Gmina Kikół,

NIP: 466-03-31-828, Adres: Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół

Termin rozpoczęcia: 1.01.2024

Termin zakończenia: 31.12.2025

8)     Gmina Michałowice,

NIP: 534-24-80-595, Adres: Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice

Termin rozpoczęcia: 1.01.2024

Termin zakończenia: 31.12.2025

9)     Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej,

NIP: 534-157-31-07, Adres: Ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 305-806 Komorów

Termin rozpoczęcia: 1.01.2024

Termin zakończenia: 31.12.2025

10)  Gmina Sieraków,

NIP: 787-17-95-845, Adres: ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków

Termin rozpoczęcia: 1.01.2024

Termin zakończenia: 31.12.2026

11)  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieraków,

NIP: 595-137-50-38, Adres: ul. Poznańska 14a, 64-410 Sieraków

Termin rozpoczęcia: 1.01.2024

Termin zakończenia: 31.12.2026

12)  Sierakowski Ośrodek Kultury,

NIP: 787-00-01-582, Adres: ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków

Termin rozpoczęcia: 1.01.2024

Termin zakończenia: 31.12.2026

13)  Gmina Szydłowo,

NIP: 569-17-49-854, Adres: ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo

Termin rozpoczęcia: 1.01.2024

Termin zakończenia: 31.12.2026

14)  Instytut Archeologii i Etnografii PAN,

NIP: 525-00-08-844, Adres: Al. "Solidarności" 105, 00-140 Warszawa

Termin rozpoczęcia: 1.01.2024

Termin zakończenia: 31.12.2026

15)  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie,

NIP: 511-00-88-286, Adres: ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin

Termin rozpoczęcia: 1.01.2024

Termin zakończenia: 31.12.2026

16)  Gmina Warka,

NIP: 797-20-16-015, Adres: Plac Stefana Czarnieckiego1, 05-660 Warka

Termin rozpoczęcia: 1.01.2024

Termin zakończenia: 31.12.2026

17)  Powiat Krośnieński,

NIP: 926-147-69-24, Adres: ul. Piastów 10B, 66-600 Krosno Odrzańskie

Termin rozpoczęcia: 1.01.2024

Termin zakończenia: 31.12.2025

18)  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim,

NIP: 926-151-20-86, Adres: ul. Piastów 10B, 66-600 Krosno Odrzańskie

Termin rozpoczęcia: 1.01.2024

Termin zakończenia: 31.12.2025

19)  Powiat Krotoszyński,

NIP: 621-169-40-66, Adres: ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn

Termin rozpoczęcia: 1.01.2024

Termin zakończenia: 31.12.2026

20)  Gmina Przewóz,

NIP: 928-193-42-41, Adres: Pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz

Termin rozpoczęcia: 1.01.2024

Termin zakończenia: 31.12.2026

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

  • Zadawania pytań do SWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  •  tel. 22 101 02 02
  •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie opublikowane w DUUE.pdf pdf 259.99 2023-10-27 17:37:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:106:2023.pdf pdf 584.44 2023-10-27 17:37:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:106:2023.zip zip 1647.9 2023-10-27 17:37:26 Proceeding
VO_VO_Informacja_o_kwocie_106_GZEE.pdf pdf 142.06 2023-11-08 11:08:56 Public message
VO_VO_Informacja_o_unieważnieniu_postępowania_GZ_106.pdf pdf 85.34 2023-11-08 11:12:57 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania.pdf pdf 227.44 2023-11-22 13:24:30 Public message

Announcements

2023-11-22 13:24 Roman Bartyzel (DUUE) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-11-08 11:12 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

VO_VO_Informacja_o_u [...].pdf

2023-11-08 11:08 Roman Bartyzel INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAJĄ PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 550