Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NP-ZPS-21/2023 Dostawa armatury wodociągowej dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. (umowa ramowa) II postępowanie

Deadlines:
Published : 25-10-2023 14:41:00
Placing offers : 02-11-2023 10:00:00
Offers opening : 02-11-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Supply

Requirements and specifications

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Dostawa armatury wodociągowej dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. (umowa ramowa) II postępowanie

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie zapisów Działu III Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp (zwanego w dalszej części „Regulaminem”), w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin wykonania zamówienia: 180 dni od dnia zawarcia umowy

 

Zapraszamy do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego do dnia: 02.11.2023 r. do godz. 10:00

UWAGA: Formularz ofertowy należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NP-ZPS-21.2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.3 2023-10-25 14:41:00 Proceeding
NP-ZPS-21.2023 SWZ.pdf pdf 260.31 2023-10-25 14:41:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (pdf).zip zip 741.12 2023-10-25 14:41:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (wersja edytowalna).zip zip 74.18 2023-10-25 14:41:00 Proceeding
NP-ZPS-21.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf pdf 182.91 2023-11-06 14:29:20 Public message

Announcements

2023-11-06 14:29 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo,
w załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Krzysztofa Gut

NP-ZPS-21.2023 Zawia [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa armatury wodociągowej dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. (umowa ramowa) II postępowanie Należy przenieść łączną wartość dostawy wynikającą z załączonego formularza ofertowego będącego załącznikiem do SWZ. Formularz ten należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 226