Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 46/23 ZP 46/23 zakup sprzętu medycznego z dziedziny intensywnej terapii stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznym

Deadlines:
Published : 25-10-2023 14:19:00
Placing offers : 21-11-2023 08:00:00
Offers opening : 21-11-2023 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_46_23_SWZ.zip zip 372.91 2023-10-25 14:19:00 Proceeding
ZP_46_23_Wyjaśnienia.zip zip 2516.49 2023-11-08 09:30:39 Public message
ZP_46_23_Kwota.pdf pdf 609.56 2023-11-21 08:13:43 Public message
ZP_46_23_Zestawienie ofert.pdf pdf 182.02 2023-11-21 14:31:20 Public message
ZP 46-23 Pismo nr WSsz-NZP-881-23 wynik 1.pdf pdf 328.07 2023-11-22 15:13:24 Public message

Announcements

2023-11-22 15:13 Zamówienia Publiczne W załączeniu wynik - część 1 - Pismo nr WSSz-NZP-881/23

ZP 46-23 Pismo nr WS [...].pdf

2023-11-21 14:31 Zamówienia Publiczne Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

ZP_46_23_Zestawienie [...].pdf

2023-11-21 08:13 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

ZP_46_23_Kwota.pdf

2023-11-08 09:30 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ, pismo nr WSSz-NZP-821/23 z dn. 08.11.2023r.

ZP_46_23_Wyjaśnienia [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 533