Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 516/2023 DOSTAWA WAPNA PALONEGO KRUSZONEGO WYSOKOREAKTYWNEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĘGORZEWIE

Anna Faber
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie
Deadlines:
Published : 24-10-2023 12:28:00
Placing offers : 07-11-2023 10:00:00
Offers opening : 07-11-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
516-2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 688.54 2023-10-24 12:28:00 Proceeding
516-2023 SWZ.pdf pdf 815.64 2023-10-24 12:28:00 Proceeding
516-2023 Formularz ofertowy - zał. nr 1.docx docx 48.09 2023-10-24 12:28:00 Proceeding
516-2023 Oświadczenie - zał. nr 2.doc doc 35.5 2023-10-24 12:28:00 Proceeding
516-2023 Projekt umowy - zał. nr 3.doc doc 77 2023-10-24 12:28:00 Proceeding
516-2023 Formularz ofertowy - zał. nr 1.docx docx 48.02 2023-10-25 13:44:12 Public message
516-2023 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 640.71 2023-11-07 12:35:32 Public message
516-2023 Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 258.07 2023-11-08 12:50:48 Public message

Announcements

2023-11-08 12:50 Anna Faber Informacja o wyborze oferty

516-2023 Informacja [...].pdf

2023-11-07 12:35 Anna Faber Informacja z otwarcia ofert

516-2023 Informacja [...].pdf

2023-11-07 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 273 260,00 netto
2023-10-25 13:44 Anna Faber Zamawiający informuje że dokonał zmiany treści Formularza ofertowego który jest obowiązujący dla wykonawców.

516-2023 Formularz o [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 342