Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/105/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 105/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 24-10-2023 09:19:00
Placing offers : 21-11-2023 11:00:00
Offers opening : 21-11-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz Sp. z o.o., NIP: 501-007-49-59 Adres: ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz;
 • Gmina Wąsosz, NIP: 693-194-05-01, Adres: Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz;
 • Gmina Mrągowo, NIP: 742-211-40-37, Adres: ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo;
 • Gmina Grudziądz, NIP: 876-231-32-91, Adres: ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz;
 • Gmina Zambrów, NIP: 723-154-72-97, Adres: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów;
 • Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, NIP: 525-000-87-61, Adres: ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwała;
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, NIP: 532-010-01-25, Adres: ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock;
 • Gmina Strzelce Wielkie, NIP: 508-001-39-40, Adres: ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie;
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w KarczmiskachNIP: 717-182-98-78, Adres: ul. Centralna 10A, 24-310 Karczmiska;

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 •  tel. 22 101 02 02
 •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 233.12 2023-10-24 09:19:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:105:2023.pdf pdf 632.65 2023-10-24 09:19:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:105:2023.zip zip 1457.05 2023-10-24 09:19:00 Proceeding
VO_VO_Informacja_o_kwocie_105_GZEE.pdf pdf 141.38 2023-11-21 11:23:11 Public message
VO_VO_Informacja_o_unieważnieniu_postępowania_GZ_105.pdf pdf 85.12 2023-11-21 12:05:28 Public message

Announcements

2023-11-21 12:05 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

VO_VO_Informacja_o_u [...].pdf

2023-11-21 11:23 Roman Bartyzel INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAJĄ PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 625