Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.55.2023 Remont - utwardzenie poboczy tłuczniem na długości 1610 mb przy drodze gminnej nr 287049P Modliszewko - Modliszewo

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 20-10-2023 21:21:00
Placing offers : 06-11-2023 09:00:00
Offers opening : 06-11-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_20.10.2023.pdf pdf 529.37 2023-10-20 21:21:00 Proceeding
umowa_wzór.doc doc 178 2023-10-20 21:21:00 Proceeding
załączniki_edytowalne.doc doc 168 2023-10-20 21:21:00 Proceeding
dokumentacja.zip zip 1132.27 2023-10-20 21:21:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00455523 01 z dnia 2023-10-20.pdf pdf 108.74 2023-10-20 21:21:00 Proceeding
zestawienie_ofert_6.11.2023 publiczne.pdf pdf 422.27 2023-11-06 10:12:48 Public message
wybór_oferty_7.11.2023.pdf pdf 532.89 2023-11-08 08:15:39 Public message

Announcements

2023-11-08 08:15 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Transport Publiczny Handel Wynajem
Paweł Macioszek
Cielimowo, ul. Leśna 1, 62-220 Niechanowo
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

wybór_oferty_7.11.20 [...].pdf

2023-11-06 10:12 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu

zestawienie_ofert_6. [...].pdf

2023-11-06 08:46 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawa zamówień publicznych informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę: 79 748,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 398