Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 40581220 Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Dolnej 3 oraz Dolnej 10A w Gdańsku

Deadlines:
Published : 20-10-2023 13:25:00
Placing offers : 06-11-2023 09:00:00
Offers opening : 06-11-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
40581220 zapytanie ofertowe.pdf pdf 113.04 2023-10-20 13:25:14 Proceeding
SWZ.zip zip 68184.32 2023-10-20 13:25:15 Proceeding
UMOWA.zip zip 1368.21 2023-10-20 13:25:15 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do postępowania nr 40581220 02.11.2023.pdf pdf 106.34 2023-11-02 15:47:01 Public message
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 40581220.pdf pdf 347.28 2023-11-15 14:30:45 Public message

Announcements

2023-11-15 14:30 Emilia Archacka Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 40581220

Dot. postępowania na : Budowę przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Dolnej 3 oraz Dolnej 10A w Gdańsku

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., działając na podstawie pkt XX ust. 3 SWZ, niniejszym informuje o wyniku postepowania na: Budowę przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Dolnej 3 oraz Dolnej 10A w Gdańsku

Zamawiający wybrał następującego Wykonawcę:
HYDROTON Sp. z o.o. ul. Lotnicza 1S, 82-300 Elbląg, NIP: 5780001206, który złożył ofertę o wartości 223.803,00 zł netto.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę. W związku z tym oferta Wykonawcy została wybrana zgodnie z pkt XX ust. 2 SWZ.

Zgodnie z pkt XX ust. 4 SWZ ww. Wykonawcy zostanie odrębnie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Gdańsk, dnia 15.11.2023 roku.

Informacja o rozstrz [...].pdf

2023-11-02 15:47 Emilia Archacka Do postępowania nr 40581220 Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Dolnej 3 oraz Dolnej 10A w Gdańsku wpłynęły pytania, na które w załączeniu udzielamy odpowiedzi. Szczegóły odnośnie Zapytania ofertowego dostępne są na stronie internetowej: https://grupagpec.pl/dla-dostawcy/ oraz https://platformazakupowa.pl/pn/grupa_gpec

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Dolnej 3 oraz Dolnej 10A w Gdańsku Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Dolnej 3 oraz Dolnej 10A w Gdańsku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, SWZ i załączonych do niego dokumentach 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3335 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres gwarancji 10% Jako najkorzystniejsza będzie traktowana oferta z najdłuższym okresem gwarancji, nie krótszym jednak niż 60 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) i nie dłuższym niż 120 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego niż maksymalny, dla celów obliczania kryterium okresu gwarancji okres ten traktowany będzie jak gwarancja udzielona na 120 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 412