Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZD.272.15.2023.MW Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie- Rów, wraz z dojazdami na odcinku od km: 1+745 do km: 2+145

Marzena Wieczorek
Powiat Gryfiński Department: Wydział Zarządzania Drogami
Deadlines:
Published : 19-10-2023 13:10:00
Placing offers : 03-11-2023 10:00:00
Offers opening : 03-11-2023 10:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 67.86 2023-10-19 13:10:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 do SWZ oswiadczenie o spełnieniu warunkow i niepodleganiu wykluczenia.doc doc 89.08 2023-10-19 13:10:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 do SWZ Oswiadczenie grupa kapitałowa.doc doc 61.5 2023-10-19 13:10:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 do SWZ wzor zobowiazania.rtf rtf 80.66 2023-10-19 13:10:00 Proceeding
zalacznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy.doc doc 256 2023-10-19 13:10:00 Proceeding
Zalacznik nr 8 TER_Banie_Rów.xlsx xlsx 62.76 2023-10-19 13:10:00 Proceeding
Zalacznik nr 9 SST_Banie_III.pdf pdf 2403.03 2023-10-19 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy.doc doc 67.5 2023-10-19 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.doc doc 41.5 2023-10-19 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.doc doc 38 2023-10-19 13:10:00 Proceeding
Zalacznik nr 10 Projekt Wykonawczy.7z 7z 2004.15 2023-10-19 13:10:00 Proceeding
Zalacznik nr 11 SOR.7z 7z 1423.22 2023-10-19 13:10:00 Proceeding
Zalacznik nr 12 BADANIA GEOTECHNICZNE.pdf pdf 1848.11 2023-10-19 13:10:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.32 2023-10-19 13:19:25 Proceeding
pytania i odpowiedzi 1.7z 7z 875.88 2023-10-26 15:26:09 Public message
pytania 2 i modyfikacje.7z 7z 888.22 2023-10-30 14:58:35 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 66.18 2023-11-02 14:52:32 Public message

Announcements

2023-11-03 10:00 Buyer message Działając na postawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie 1 000 000,00 zł brutto.
2023-11-02 14:52 Marzena Wieczorek W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-10-30 14:58 Marzena Wieczorek W załączeniu odpowiedzi na pytania zestaw 2.

pytania 2 i modyfika [...].7z

2023-10-26 15:26 Marzena Wieczorek W załączeniu odpowiedzi na pytania zestaw 1.

pytania i odpowiedzi [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 469