Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 40577473 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Franciszka Mamuszki 14 (dz. 1/7, 1/9, 1/10 oraz 10/3 obr 0001) w Sopocie

Deadlines:
Published : 13-10-2023 15:50:00
Placing offers : 31-10-2023 10:00:00
Offers opening : 31-10-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
40577473 zapytanie ofertowe.pdf pdf 300.82 2023-10-13 15:50:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 12664 2023-10-13 15:50:00 Proceeding
Umowa z załącznikami.zip zip 7712.01 2023-10-13 15:50:00 Proceeding
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI MAMUSZKI_14_przyłącze.pdf pdf 753.74 2023-10-30 10:57:13 Public message
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 40577473.pdf pdf 116.44 2023-11-07 15:06:08 Public message

Announcements

2023-11-07 15:06 Joanna Płuciennik Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 40577473


Dot. postępowania na: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Franciszka Mamuszki 14
(dz. 1/7, 1/9, 1/10 oraz 10/3 obr 0001) w Sopocie.


Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., działając na podstawie pkt XX ust. 3 SWZ, niniejszym informuje o wyniku postepowania na: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Franciszka Mamuszki 14 (dz. 1/7, 1/9, 1/10 oraz 10/3 obr 0001) w Sopocie.

Zamawiający wybrał następującego Wykonawcę:

PBM SATURN Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-560), przy ulicy Żaglowej 2, który złożył ofertę o wartości 233 000,00 zł netto.


Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę. W związku z tym oferta Wykonawcy została wybrana zgodnie z pkt XX ust. 2 SWZ.

Zgodnie z pkt XX ust. 4 SWZ ww. Wykonawcy zostanie odrębnie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Gdańsk, dnia 07.11.2023 roku.

Informacja o rozstrz [...].pdf

2023-10-30 10:57 Joanna Płuciennik Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 40577473 budowę przyłącza
ciepłowniczego do budynku przy ul. Franciszka Mamuszki 14
(dz. 1/7, 1/9, 1/10 oraz 10/3 obr 0001) w SopociePytania:
1. Czy posiadają Państwo projekt odtworzeń terenu?

Odpowiedzi:
Ad 1. Zamawiający informuje, że posiada projekt odtworzenia terenu. Projekt przekazujemy w załączeniu.


Gdańsk, dnia 30.10.2023 r.

ODTWORZENIE NAWIERZC [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Franciszka Mamuszki 14 (dz. 1/7, 1/9, 1/10 oraz 10/3 obr 0001) w Sopocie Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Franciszka Mamuszki 14 (dz. 1/7, 1/9, 1/10 oraz 10/3 obr 0001) w Sopocie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, SWZ i załączonych do niego dokumentach. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3335 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres gwarancji 10% Jako najkorzystniejsza będzie traktowana oferta z najdłuższym okresem gwarancji, nie krótszym jednak niż 60 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) i nie dłuższym niż 120 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego niż maksymalny, dla celów obliczania kryterium okresu gwarancji okres ten traktowany będzie jak gwarancja udzielona na 120 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 369