Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00037125/05/P „Remont nawierzchni Placu Zamkowego oraz ul. Kościelnej w Ujeździe”

Zamówienia Publiczne
Gmina Ujazd
Deadlines:
Published : 13-10-2023 10:19:00
Placing offers : 30-10-2023 08:00:00
Offers opening : 30-10-2023 08:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
13.10.2023-ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 128.65 2023-10-13 10:19:00 Proceeding
13.10.2023-SWZ-plac zamkowy.pdf pdf 357.67 2023-10-13 10:19:00 Proceeding
DOKUMENTACJA.zip zip 22606.34 2023-10-13 10:19:00 Proceeding
Przedmiar - Plac Zamkowy - Aktualizacja 15.02.pdf pdf 120.09 2023-10-13 10:19:00 Proceeding
Przedmiar - ul. Kościelna - Aktualizacja 15.02.pdf pdf 112.74 2023-10-13 10:19:00 Proceeding
SWZ_PPU_plac zamkowy.docx docx 79.27 2023-10-13 10:19:00 Proceeding
załączniki.zip zip 357.18 2023-10-13 10:19:00 Proceeding
odpowiedź na pytania-17.10.2023.docx docx 13.79 2023-10-17 10:59:32 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 124.96 2023-10-30 08:56:23 Public message
odpowiedź na pytania-24.10.2023.docx docx 14.91 2023-10-24 13:20:26 Public message
SWZ_PPU_plac zamkowy-24.10.2023.docx docx 79.28 2023-10-24 13:20:26 Public message
Załącznik nr 1-druk oferty.docx docx 28.71 2023-10-27 11:58:04 Public message
15.11.2023-informacja o wyborze oferty-ust. 2.pdf pdf 244.44 2023-11-15 10:17:00 Public message

Announcements

2023-11-15 10:17 Zamówienia Publiczne Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605) – zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

15.11.2023-informacj [...].pdf

2023-10-30 08:56 Zamówienia Publiczne Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605) udostępnia informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-30 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 1 350 000,00zł.
2023-10-27 11:58 Zamówienia Publiczne W związku ze zgłoszonym problem otworzenia załącznika nr 1 -druk oferty, zamawiający dołącza go ponownie.

Załącznik nr 1-druk [...].docx

2023-10-24 13:20 Zamówienia Publiczne Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

odpowiedź na pytania [...].docx

SWZ_PPU_plac zamkowy [...].docx

2023-10-17 10:59 Zamówienia Publiczne Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

odpowiedź na pytania [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 526