Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.261.3.2023 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz świadczeniobiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach
Miasto i Gmina Prabuty
Deadlines:
Published : 10-10-2023 14:08:00
Placing offers : 24-10-2023 12:00:00
Offers opening : 24-10-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 96.56 2023-10-10 14:08:16 Proceeding
TOM I SWZ IDW.pdf pdf 911.44 2023-10-10 14:08:22 Proceeding
TOM II SWZ OPZ.pdf pdf 290.24 2023-10-10 14:08:22 Proceeding
TOM III SWZ PPU.pdf pdf 412.6 2023-10-10 14:08:22 Proceeding
Formularz ofertowy z załącznikami - wersja edytowalna.docx docx 65.66 2023-10-10 14:08:27 Proceeding
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 245.25 2023-10-24 13:57:45 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 313.53 2023-10-30 10:55:02 Public message

Announcements

2023-10-30 10:55 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-24 13:57 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożony [...].pdf

2023-10-24 13:18 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach The message was withdrawn by the Buyer.
2023-10-24 12:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 1.120.284,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 581