Proceeding: ZG.270.10.2023 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jedwabno w roku 2024

Łukasz Ruść
Nadleśnictwo Jedwabno
Deadlines:
Published : 10-10-2023 13:07:00
Placing offers: 29-11-2023 09:00:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Service

Requirements and specifications

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na usługi leśne na rok 2024, Nadleśnictwo Jedwabno informuje o możliwości skrócenia terminu składania ofert w ww. postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w następstwie opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

Zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ww. ustawy, Nadleśnictwo Jedwabno zamieszcza, opublikowane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, ogłoszenie o profilu nabywcy (ogłoszenie nr 2023/S 195-609765) oraz wstępne ogłoszenie informacyjne (ogłoszenie nr 2023/S 195-611834)

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o profilu nabywcy 2023-OJS195-609765-pl.pdf pdf 67.49 2023-10-10 13:07:00 Proceeding
Wstępne ogłoszenie informacyjne 2023-OJS195-611834-pl.pdf pdf 169.91 2023-10-10 13:07:00 Proceeding

Announcements

2023-11-20 10:29 Łukasz Ruść Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jedwabno informuje o zamieszczeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), którego przedmiotem zamówienia jest: "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jedwabno w roku 2024" na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/848433

The number of page views: 558