Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: COZL/DZP/AS/3411/PN- 131/23 Dostawa różnego asortymentu medycznego (igły, pojemniki na odpady medyczne, kaczki, koce) na potrzeby COZL.

Deadlines:
Published : 10-10-2023 09:55:00
Placing offers : 21-11-2023 09:00:00
Offers opening : 21-11-2023 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.xml xml 136.24 2023-10-10 09:55:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu..pdf pdf 189.05 2023-10-10 09:55:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1084.7 2023-10-10 09:55:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej..zip zip 129.94 2023-10-10 09:55:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania..pdf pdf 745.37 2023-11-08 13:23:57 Public message
Sprostowanie do ogłoszenia.pdf pdf 66.17 2023-11-08 13:23:57 Public message
Załącznik nr 2.1-2.7 Kosztorys ofertowy - ZMIANA.doc doc 123.5 2023-11-08 13:23:57 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 508 2023-11-21 09:03:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert PN-131-23.pdf pdf 652.55 2023-11-21 14:04:16 Public message

Announcements

2023-11-21 14:04 Agnieszka Studzińska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-21 09:03 Agnieszka Studzińska Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-11-08 13:23 Agnieszka Studzińska Odpowiedzi na pytania. Zmiana SWZ.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Sprostowanie do ogło [...].pdf

Załącznik nr 2.1-2.7 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 787