Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.52.2023 Budowa sieci wodociągowej PE dn 280, 180, 125mm oraz przyłącza wodociągowego PE dn 125mm w ramach zadania majątkowego Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Jankówko

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 06-10-2023 16:53:00
Placing offers : 23-10-2023 09:00:00
Offers opening : 23-10-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PT+SST_przyłącze_wodoc_cz_1.zip zip 1402.79 2023-10-06 16:53:00 Proceeding
PT+SST_sieć_wodoc_cz_1.zip zip 2142.2 2023-10-06 16:53:00 Proceeding
umowa_wzór.pdf pdf 476.13 2023-10-06 16:53:00 Proceeding
SWZ_z 6.10.2023.pdf pdf 531.21 2023-10-06 16:53:00 Proceeding
załączniki edytowalne.doc doc 169 2023-10-06 16:53:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023BZP 0043273801 z dnia 2023-10-06.pdf pdf 120.49 2023-10-06 16:53:00 Proceeding
opis_tech_przyłącze.pdf pdf 309.15 2023-10-09 20:39:10 Proceeding
opis_tech_sieć_wodoc.pdf pdf 312.87 2023-10-09 20:39:10 Proceeding
zestawienie_ofert_23.10.2023 publiczne.pdf pdf 233.23 2023-10-23 10:13:59 Public message
wybór_oferty_6.11.2023 publiczny.pdf pdf 425.26 2023-11-06 13:59:40 Public message

Announcements

2023-11-06 13:59 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

PHU INSTALACJE WOD-KAN C.O. I GAZ Marcin
Lahuta
Karniszewo 20A, 62-212 Mieleszyn
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

wybór_oferty_6.11.20 [...].pdf

2023-10-23 10:13 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu

zestawienie_ofert_23 [...].pdf

2023-10-23 08:28 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawa zamówień publicznych informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę: 600 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 557