Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KI.271.7.2023 ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: Budowa krytej pływalni z częścią rekreacyjno - wypoczynkową przy Szkole w Fredropolu w formule zaprojektuj i wybuduj

Sebastian Kątek
Gmina Fredropol
Deadlines:
Published : 03-10-2023 12:48:00
Placing offers : 11-10-2023 10:00:00
Offers opening : 11-10-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2023BZP 0042508701 z dnia 2023-10-03.pdf pdf 176.54 2023-10-03 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.doc doc 28 2023-10-03 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.doc doc 35 2023-10-03 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.doc doc 30 2023-10-03 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ.7z 7z 96459.35 2023-10-03 12:48:00 Proceeding
SWZ.doc doc 359 2023-10-03 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 77 2023-10-03 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.doc doc 32.5 2023-10-03 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 31.5 2023-10-03 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.doc doc 267.5 2023-10-09 11:00:44 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.doc doc 44.5 2023-10-09 11:00:44 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #826693.pdf pdf 36.75 2023-10-11 12:09:56 Public message
2023-10-26 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 268.84 2023-10-26 11:45:27 Public message

Announcements

2023-10-26 11:45 Sebastian Kątek INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ODRZUCENIU OFERT.

2023-10-26 - Informa [...].pdf

2023-10-11 12:09 Sebastian Kątek Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-11 10:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 300.000,00 BRUTTO PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 404