Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/103/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 103/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 02-10-2023 16:00:00
Placing offers : 07-11-2023 11:00:00
Offers opening : 07-11-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.

 • Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, NIP: 716-265-76-27
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Hauke-Bosaka 1, 24-100 Puławy, NIP: 716- 00-86-02
 • Biblioteka Miejska w Puławach, ul. Wojska Polskiego 2, 24-100 Puławy, NIP: 716- 106-84-61
 • Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika, ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy, NIP: 716-000-50-33
 • Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, NIP: 655-179-05-15
 • Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP: 125-133-48-45
 • Biblioteka Publiczna w Tłuszczu, ul. Kościuszki 7, 05-240 Tłuszcz, NIP: 125-148-80-11
 • Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 1, 05-240 Tłuszcz, NIP: 762-150-32-50
 • Gmina Sieciechów, Ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów, NIP: 812-184-38-36
 • Gmina Stryszawa, Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa, NIP: 552-170-71-53
 • Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, Stryszawa 740, 34-205 Stryszawa, NIP: 552-125-57-74
 • Gmina Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, NIP: 738-21-30-282
 • Gmina Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, NIP: 657-262-73-58
 • Powiat Strzeliński, ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin, NIP: 914-148-69-66
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański, NIP: 929-000-94-21
 • Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 749-209-64-39
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Anny 11, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 749-139-83-68 

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 •  tel. 22 101 02 02
 •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 246.87 2023-10-02 16:00:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:103:2023.pdf pdf 578.49 2023-10-02 16:00:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:103:2023.zip zip 1524.79 2023-10-02 16:00:00 Proceeding
Sprostowanie_30.10.23.zip zip 441.52 2023-10-30 13:51:13 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_103_GZEE.pdf pdf 141.57 2023-11-07 11:02:19 Public message
VO_VO_Informacja_o_unieważnieniu_postępowania_GZ_103.pdf pdf 85.05 2023-11-07 11:30:27 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania.pdf pdf 216.43 2023-11-22 13:21:17 Public message

Announcements

2023-11-22 13:21 Roman Bartyzel (DUUE) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-11-07 11:30 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

VO_VO_Informacja_o_u [...].pdf

2023-11-07 11:02 Roman Bartyzel INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAJĄ PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-10-30 13:51 Roman Bartyzel Sprostowanie załącznika nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz formularzy cenowych.
Termin wskazany na złożenie ofert pozostaje bez zmian.

Sprostowanie_30.10.2 [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 722