Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZ/AM/351-80/2023 TP/U/S Zorganizowanie dwóch konferencji w subregionie ciechanowskim i warszawskim zachodnim, dotyczących m. in. Przedstawiania „dobrych praktyk” w zakresie wolontariatu opiekuńczego.

Deadlines:
Published : 29-09-2023 10:45:00
Placing offers : 09-10-2023 10:00:00
Offers opening : 09-10-2023 12:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.74 2023-09-29 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - OPZ.pdf pdf 391.18 2023-09-29 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf pdf 269.42 2023-09-29 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 43.89 2023-09-29 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 30.09 2023-09-29 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz wykonanych usług.docx docx 24.28 2023-09-29 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 24.77 2023-09-29 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 99.5 2023-09-29 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 17.75 2023-09-29 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 32.03 2023-09-29 10:45:00 Proceeding
SWZ 351-80-2023.pdf pdf 458.19 2023-09-29 11:58:55 Proceeding
2023-09-10 Informacja o przeznaczonej kwocie 351-80-2023-TP-U.pdf pdf 164.91 2023-10-09 10:06:13 Public message
2023-09-10 Informacja z otwarcia ofert 351-80-2023-TP-U.pdf pdf 176.21 2023-10-09 13:08:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-80.pdf pdf 191.54 2023-10-17 09:54:19 Public message

Announcements

2023-10-17 09:54 Andrzej Misiejko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-09 13:08 Andrzej Misiejko Informacja z otwarcia ofert

2023-09-10 Informacj [...].pdf

2023-10-09 10:06 Andrzej Misiejko Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

2023-09-10 Informacj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 389