Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych

Deadlines:
Published : 29-09-2023 09:05:00
Placing offers : 09-10-2023 08:00:00
Offers opening : 09-10-2023 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załączniki_1-9.doc doc 155.5 2023-09-29 09:05:00 Proceeding
zaŁacznik nr 10 wzór umowy.pdf pdf 295.21 2023-09-29 09:05:00 Proceeding
załącznik nr 11 klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 130.57 2023-09-29 09:05:00 Proceeding
załącznik nr 12 protokół przekazania obiektu.docx docx 17.16 2023-09-29 09:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.5 2023-09-29 09:05:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 421.99 2023-09-29 09:05:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 167.15 2023-10-09 09:16:45 Public message
Informacja o wyborze platforma.pdf pdf 811.49 2023-10-17 16:22:30 Public message

Announcements

2023-10-17 16:22 Katarzyna Tomala Informacja o wyborze oferty w postępowaniu

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-09 09:16 Katarzyna Tomala Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-09 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego kwotę 317 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 462